NewsRing – Stiri Online

stiri online din Romania

Schimbări importante pentru militari. Plata chiriei în funcţie de piaţa imobiliară şi avansări rapide, printre principalele modificări

Noile modificări vizează şi persoanele care doresc să devină cadre militare. Astfel, pot deveni personal militar în activitate persoanele care au NUMAI cetăţenie română şi domiciliul în România şi nu au fost condamnate penal, celelalte criterii rămânând neschimbate, potrivit cugetliber.ro. 

Un element de noutate foarte important se referă la ofiţerii cu rang de demnitar. Dacă actualul statut stipulează că aceştia NU beneficiază de drepturi suplimentare conferite de această calitate, cu excepţia celor prevăzute de legislaţia specifică, în propunerea AORR lucrurile se schimbă total: „Ofiţerii prevăzuţi la alin4, lit. g-j, au rangul de demnitari ai statului şi be-neficiază de drepturile suplimentare conferite de această calitate stabilite prin hotărâre a Guvernului României”. Motivaţia ar fi: „Dacă pentru civili DA, pentru militar DE CE NU?”

Modificări vor fi aduse şi în ceea ce priveşte exprimarea opiniilor politice de către personalul militar.

Printre propunerile de modificare ale statului cadrelor militare se mai numără:durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi şi 5 zile/săptămână, încadrarea activităţii în condiţii deosebite speciale sau alte condiţii, potrivit reglementărilor legale; drepturile ce decurg din această prevedere se reflectă integral în calculul pensiei militare, dreptul de a se organiza în asociaţii profesionale, exclusiv pentru apărarea drepturilor profesionale (nu are legătură cu aspectul sindical, acţiunile sindicale fiind interzise).

O altă modificare importantă îi vizează pe generali şi amirali. AORR propunere scoaterea din statut a următoarelor prevederi, pe motiv că acest lucru va impune tratament egal pentru toţi ofiţerii: generalii şi amiralii sunt menţinuţi în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare până la vârsta de 60 de ani sau sunt trecuţi în rezervă la cerere, limitele de vârstă până la care generalii şi amiralii din MAPN pot fi menţinuţi în activitate sunt cuprinse între 57 şi 60 de ani.

Compensaţia de chirie, în funcţie de piaţa imobiliară şi nu de soldă. De asemenea, personalul militar trecut în rezervă…., BENEFICIAZĂ (înainte era „poate beneficia”) de o bonificaţie de fidelitate egală cu şase solde ale funcţiei de bază din ultima lună de activitate, dacă are cel puţin 30 de ani de serviciu militar activ.

Personalul militar în activitate poate fi numit, în raport cu nevoile instituţiei mili-tare, în funcţii prevăzute cu grad superior gradului deţinut, însă cu următoarea completare: „Numirea pe o funcţie pre-văzută cu mai mult de 2 grade decât gradul deţinut se aprobă de conducătorul instituţiei”.

O prevedere foarte importantă se referă la Compensaţia lunară pentru chirie. Dacă în statut era prevăzută o sumă de până la 50% din solda lunară, acum se propune o „compensaţie lunară pentru chirie în limita unui plafon lunar care să acopere plata chiriei şi întreţinerii stabilit la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, pentru localităţile în care funcţionează unităţile militare”.

Ca ultimă modificare importantă, AORR propune alte termene pentru avansarea în grad, motivând că stagiile minime actuale pentru ofiţeri sunt nerealiste. Pe de o parte foarte mari la gradele mici, pe de altă parte minuscule la colonei. Propunerea este: sublocotenent – 3 ani, locotenent – locotenent colonel – 5 ani, colonel – 4 ani. Aceste stagii sunt minime, deci pot creşte natural pe baza evaluării obiective a performanţelor ofiţerului.

loading…

ROMANIATV.NET – Stiri – Social

Articole asemanatoare

Leave a Response