NewsRing – Stiri Online

stiri online din Romania

Ministerul Educaţiei, anunţ important privind evaluarea şcolilor doctorale

Ordinul de ministru va fi emis în perioada imediat următoare şi va stipula ca, pe termen mediu si lung, autorizarea provizorie a şcolilor doctorale să fie realizată exclusiv pe baza unui set de standarde minimale necesare, parte a documentului ce va fi aprobat. Standardele vor viza respectarea cadrului legal în vigoare şi a principiilor eticii academice, profesionale şi deontologice, respectiv îndeplinirea unor criterii minimale privind baza materială a şcolii doctorale.

În materie de acreditare a şcolilor doctorale, acestea vor trece printr-un proces de evaluare externă în baza unei metodologii aprobate prin ordinul de ministru mai sus menţionat, care va revizui prevederile ordinului de ministru nr. 3850/2012.

Menţionăm că în vederea revizuirii metodologiei de evaluare a şcolilor doctorale, Ministerul Educaţiei a solicitat încă din data de 1 august punctele de vedere ale Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS), CNATDCU şi Consiliului Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică (CNCS). Sugestiile acestora au fost integrate în metodologie, iar în acest moment se lucrează la corelarea metodologiei cu cadrul legislativ în vigoare şi cu priorităţile strategice din domeniul educaţiei. Luând în considerare situaţia creată, MENCS va analiza modul în care ARACIS poate fi responsabilizată, astfel încât astfel de situaţii să nu se mai repete.

Precizăm că, potrivit reglementărilor legislative în vigoare, fiecare şcoală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea şcolii doctorale se face pe baza performanţei şcolii doctorale şi a capacităţii instituţionale a instituţiei organizatoare de studii de doctorat (IOSUD) din care face parte şcoala doctorală.

Evaluarea şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea cercetării şi a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane. Fiecare şcoală doctorală este evaluată periodic, din 5 în 5 ani.

Conform cadrului normativ anterior expus, evaluarea şcolilor doctorale trebuia făcută cel târziu până la data de 3 august 2016.

Citeşte şi: CALENDAR EVALUARE NAŢIONALĂ 2017, SCHIMBĂRI MAJORE. Vezi când încep primele probe şi când se afişează rezultatele

ROMANIATV.NET – Stiri – Social

Articole asemanatoare

Leave a Response