NewsRing – Stiri Online

stiri online din Romania

EXCLUSIVITATE RL: Raportul oficial care spune că Kovesi nu a plagiat. Documentul a fost întocmit de Consiliul Național de Etică după mai multe audieri și contrazice situația descrisă de Sebastian Ghiță

Jurnaliștii ”România liberă” au intrat în posesia unui document care îl contrazice pe deputatul Sebastian Ghiță în legătură cu lucrarea de doctorat a șefei DNA, Laura Codruța Koveși.

Este vorba despre un raport amplu încheiat în 5 septembrie 2012, în care se consemnează faptul că o comisie specială, care nu are nicio legătură cu persoanele despre care vorbea Sebastian Ghiță, a analizat lucrarea de doctorat a Codruței Koveși și a ajuns la concluzia că nu este un plagiat.
Raportul a fost întocmit de Consiliul Național de Etică a Cercetării Știinifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI) în 5 septembrie 2012, după 4 luni în care această înstituție a investigat suspiciuni de plagiat în lucrarea de doctorat a șefei DNA.

Conform documentului, în 22 mai 2012, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU)  a primit o sesizare în care se susținea că Laura Codruța Kovesi ar fi plagiat în lucrarea de doctorat. CNATDCU a transmis mai departe, în 24 mai 2012 sesizarea către CNECSDTI pentru a verifica lucrarea.

Concluzia analizei este că nu a fost un plagiat.

România liberă publică ”Raportul final din septembrie 2012 privind soluționarea sesizării înregistrată la Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice Dezvoltării Tehnologice care arată că Laura Corduța Kovesi nu a plagiat în lucrarea sa de doctorat”.

Documentul este semnat de către vicepreședintele de la acea dată a instituției Vergil Muraru.

Concluzia raportului spune clar că șefa DNA nu a plagiat în lucrarea sa de doctorat:

„CNECSDTI constată respectarea tututror normelor de bună conduită în activitatea de cercetare. Drept umare apreciază ca fiind neîntemeiată calificarea drept plagiat a paragrafelor din cadrul tezei de doctorat – Combaterea crimei organizate prin dispozițiid e drept penal –  susținută de către doamna Lura Coduța Koveși în decembrie 2011”.

Senatorul Seabastian Ghiță, urmărit penal în mai multe dosare instrumentate de procurorii Direcței Naționale Anticorupție,  a susținut, într-un autodenunț depus la Parchetul General că, alături de alți demnitari, este autorul verdictului de neplagiat primit de șeful DNA Corduța Koveși.
 

„Acea comisie (Națională de Etică n.noastră) nu a făcut nimic și acel raport vine și spune că teza Laurei Codruța Kovesi nu este un plagiat și eu pot să spun că acea comisie nu s-a întrunit niciodată, iar raportul a fost scris în Guvernul României”.

Raportul publicat de RL descrie o situație total diferită de ceea ce susține Sebsatian Ghiță și arată că respectiva Comisie, care funcționa în cadrul Ministerului Educației, a avut o activitate susținută în analiza acuzațiilor de plagiat la adresa lui Kovesi, timp de patru luni.

Documentul are cinci pagini și este semnat de vicepreședintel Consiliului Național de Etică de la acea vreme.

Între primirea sesizării și raportul final au trecut patru luni. Raportul întocmit de o echipă de experți arată că a existat o sesizare și este explicitat conținutul acesteia. Se precizează că CNE a analizat aspectele semnalate în sesizare și că membrii CNE au analizat Raportul experților.
În document se explică ce au luat experții în discuție. Se mai spune că Laura Codruța Kovesi a fost informată de existența sesizării, iar șefa DNA a răspuns punctual acuzațiilor.

PARAGRAFE din RAPORTUL final al CNE din septembrie 2012:

Sesizarea se referă la presupuse fapte de plagiat care ar fi fost identificate de reclamant în teza de doctorat a doamnei Laura Codruţa Kovesi “Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal”, susţinută în decembrie 2011 la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universitaţii de Vest din Timişoara.

Pentru susţinerea acestor afirmaţii reclamantul a ataşat sesizării “un tabel în care sunt puse faţă în faţă pasaje plagiate de catre d-na Laura Codruţa Kovesi şi texte copiate, precum şi un document PDF cu o parte dintre pasajele plagiate de către d-na Laura Codruţa Kovesi, puse faţă în faţă cu originalele”.Totodată, face specificarea că “tabelul nu reproduce direct decât o mică parte din textele copiate” de către reclamată, “fără a folosi ghilimele şi fără a cita sursa”.

Reclamantul solicită “analizarea respectarii standardelor de calitate şi etică profesională În Întreaga teză de doctorat”.

Analiza informaţiilor, documentelor şi probelor materiale din conţinutul sesizării.

În cuprinsul sesizării se fac afirmaţii despre presupusul plagiat faţă de o serie de paragrafe sau pasaje (circa 50) extrase din teza de doctorat a doamnei Laura Codruţa Kovesi.

În răspunsul său, înregistrat la CNECSDTI, d-na Laura Codruţa Kovesi susţine:

“Am publicat o serie de articole în reviste de specialitate şi cărţi [ … ] atât în calitate de autor, cât şi de coautor în care am tratat specificul criminalității organizate, incriminarea prin acte normative speciale a infracţiunilor încadrate în această categorie, procedurile speciale de investigare, aspecte care au fost valorificate în teza de doctorat”

Referitor la diversele paragrafe menţionate în sesizare Codruța Kovesi face următoarele precizari:

“Sunt în general trimiteri la elementele introductive din teză, precum şi la elementele
introductive din capitolele lucarii”;

“Nu privesc cercetarea ştiinţifică propriu-zisă” ;

“Nu privesc elementele de propuneri din interiorul capitolelor şi din partea finală a lucării care sunt practic rezultatul cercetării ştiinţifice”.

Constatare argumentativă cu privire la presupusa abatere de la buna conduită, etică și deontologie în activitatea de cercetare-dezvoltare
CNECSDTI a analizat aspectele semnalate în sesizare, pe baza documentelor din dosarul sesizării, conform art.29, alin.(l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, inclusiv a punctului de vedere al d-nei Laura Codruţa Kovesi, exprimat în şedinţa CNECSDTI din data de 27 iulie 2012. în urma analizei făcute au reieşit următoarele:

Doamna Laura Codruţa Kovesi este autoarea tezei de doctorat “Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal“, susţinută în anul 2011;

Lucrarea pune accent pe contribuţia proprie a autoarei. În perioada redactării tezei, Universitatea de Vest din Timişoara nu avea un ghid privind redactarea tezelor de doctorat. Bibliografia utilizată se regăseşte în subsolul paginilor sau la finalul tezei, într-un capitol distinct. În economia tezei de doctorat, ponderea pasajelor sau textelor incriminate În sesizare este redusă şi nu atestă intenţia de plagiat.

O parte importantă din pasajele incriminate în sesizare sunt contribuţii proprii ale autoarei şi provin din diverse articole ştiinţifice de specialitate publicate de aceasta în reviste sau cărţi din domeniul ştiinţelor juridice, apărute anterior susţinerii tezei.

Unele dintre pasajele incriminate sunt texte oficiale de natură legislativă sau judiciară şi conform art.9, litera b) din Legea nr.8/1996 nu fac obiectul dreptului de autor.

Teza de doctorat este structurată clar, are un plan de cercetare coerent, bazat pe un scop stabilit şi coordonate legale care-i definesc, iar demersul ştiinţific a fost demarat prin raportare la stadiul atins de cercetările în domeniu.

Fiecare capitol şi subcapitol al tezei este integrat domeniului corespunzător de interes, iar aportul de noutate investigativă este evident. Teza se bazează pe o analiză exhaustivă efectuată în contextul internaţionalizării fenomenului crimei organizate şi este întemeiată pe o largă bază arhivistică, documentară şi pe valorificarea unei vaste literaturi tematice.

S-a stabilit că suportul metodologie şi teoretico-ştiinţific este concordant normelor din domeniul ştiinţelor juridice; Cu privire la unele paragrafe despre care autorul sesizării susţine că ar fi fost copiate de la autorii indicaţi în sesizare, s-a stabilit că acestea aparţin, în realitate, altor autori decât
cei indicaţi în sesizare, cu privire la care s-a indicat sursa originală în notele de subsol din teză;

S-a stabilit că unele paragrafe incriminate conţin aprecieri generale, iar sursele avute în vedere la scrierea tezei de doctorat sunt citate în bibliografia tezei, chiar dacă în sesizare sunt atribuite altor autori.

Paragrafele indicate conţin elemente de generalitate care nu au valoarea unor contribuţii originale, nu fac obiect al dreptului de autor şi au fost tratate ca atare în interiorul lucrării. Bibliografia utilizată este indicată de doamna Laura Codruţa Kovesi atât prin notele de subsol, dar şi în bibliografia menţionată la sfârşitul lucrării.

Laura Codruţa Kovesi a obţinut titlul de doctor în ştiinţe juridice în acord cu legislaţia în vigoare în anul 2011, astfel că nu se poate susţine calificarea de plagiat.

De asemenea CNECSDTI constată absenţa abaterilor de la buna conduită, etică şi deontologia în activitatea de cercetare-dezvoltare.

Concluziile raportului sunt elocvente.

Analizând sesizarea nr. 606 din data de 25.05.2012 precum şi informaţiile, datele, documentele şi probele materiale, CNECSDTI constată respectarea tuturor normelor de bună conduită în activitatea de cercetare ştiinţifică.

Drept urmare, apreciază ca fiind neîntemeiată calificarea drept plagiat a paragrafelor din cadrul tezei de doctorat “Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal”, susţinută de către doamna Laura Codruţa Kovesi, în decembrie 2011, indicate în sesizare.

CNECSDTI constată îndeplinirea tuturor procedurilor legale în vigoare la data susţinerii tezei de doctorat şi apreciază că titlul de doctor în Ştiinte Juridice a fost obţinut de doamna Laura Codruța Kovesi în concordanţă cu legislaţia În vigoare în anul 2011vicepreşedinte CNECSDTI.

Într-o declarație acordată în exclusivitate pentru RL, Ecaterina Andronescu a precizat că „rezultatul dat de Consiliul Național de Etică nu putea fi modificat de altcineva”. 

RomaniaLibera.ro > Actualitate

Articole asemanatoare

Leave a Response